08 / 04 / 2022

Otvárací workshop: Warm-Up Party With Warm Data

Nová Cvernovka, Bratislava
Warm Data Lab, inovatívny workshop prepájajúci ľudí z rôznych profesií, generácií a záujmov v jednej téme, po prvýkrát na Slovensku.

Warm Data Labs sú skupinové procesy, ktoré ilustrujú vzájomnú závislosť a umožňujú pochopenie systémových vzorcov pre ľudí bez predchádzajúceho kontaktu s teóriou systémov. Warm Data Labs prinášajú nové spoločenské reakcie na komplexné výzvy.

Spíkerkou a moderátorkou podujatia bude Nora Bateson (USA),  oceňovaná filmárka, spisovateľka a pedagogička, ako aj prezidentka Medzinárodného Batesonovho inštitútu so sídlom vo Švédsku. Vo svojej praxi si kladie otázku: "Ako môžeme zlepšiť naše vnímanie zložitosti, v ktorej žijeme, aby sme mohli zlepšiť našu interakciu so svetom?". Počas workshopu pozývame partnerov projektu a hostí, aby sa podieľali na spoločnom procese, ktorý nás nielen priblíži k pochopeniu potreby mentálneho posunu od klimatickej krízy k starostlivosti o klímu, ale nás aj vzájomne zblíži.

https://batesoninstitute.org/warm-data-labs/

Organizuje Rok pre klímu a O. Z. Punkt v spolupráci s Nová Cvernovka.