Punkt

Od roku 2007 sa zaoberáme propagáciou a podporou dizajnu, architektúry a urbanizmu v interdisciplinárnom dialógu. V centre našej pozornosti je komplexná podpora rozvoja mesta počnúc komunitným rozvojom, rozvojom miestnej ekonomiky po zapájanie obyvateľov do plánovacích procesov. Medzi naše kľúčové aktivity patrí podujatie Dobrý trh a platforma CTZN, školenia a poradenstvo v oblasti ekológie a participatívne plánovanie obnovy nevyužívaných objektov či verejných priestranstiev. Priniesli sme na Slovensko PechaKucha Night, organizovali sme Dizajnvíkend či WhatCity.

https://punkt.sk/
https://whatcity.sk/
https://ctzn.punkt.sk