Nová Cvernovka

Kultúrne a kreatívne centrum, ktoré prevádzkuje Nadácia Cvernovka, sídli v areáli bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej 78 v Bratislave. Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, javiska, komunitnej záhrady, verejného parku, detského ihriska a verejnej knižnice je tu 132 umeleckých a kreatívnych ateliérov. Táto oblasť poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov v oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít. Nová Cvernovka je živá komunita, ktorej hodnoty sú sloboda, zodpovednosť, otvorenosť, spolupráca, tvorivosť, rozmanitosť, občianska uvedomelosť, experimentálnosť a sebarealizácia. Vytvára priestor pre dialóg medzi kultúrou, umením, ekológiou, vedou a občianstvom.


Branislav Čavoj, koordinátor
+421 903 272 212

Nová Cvernovka
Račianska 78
831 02 Bratislava