02 / 06 / 2022

Prednáška: Michael Prytula: Urban Futures

Online
"Inter- and transdisciplinary teaching and research as a key for solving complex problems" - online prednáška v rámci programu pre pedagógov.

Prof. Prytula je architekt a od roku 2014 pôsobí ako profesor pre výskum budov efektívne využívajúcich zdroje a prispôsobených klíme na Univerzite aplikovaných vied v Postupime na Katedre CITY I BUILDING I CULTURE a na Inštitúte pre budúcnosť miest. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na nové formy bývania, ako aj na energeticko-materiálové a priestorovo-plánovacie otázky v kontexte sociálno-ekologickej transformácie mestských systémov. Cieľom je pochopiť a udržateľne navrhovať mestský metabolizmus. Výskum zahŕňa otázky týkajúce sa energeticky účinných budov a obnoviteľných zdrojov energie, klimaticky prispôsobených budov a energetickej prestavby miest. To si vyžaduje holistický pohľad na stavebníctvo, stavebné technológie a infraštruktúrne systémy. Prof. Prytula je od roku 2016 vedúcim magisterského programu Urban Futures a od roku 2021 vedúcim Inštitútu aplikovaného výskumu (na FHP), ako aj členom Klimatickej rady hlavného mesta spolkovej krajiny Postupim.Impact Academy, Manifest 2020, Slovenská komora architektov, in collaboration with Slovenské centrum dizajnu and Institute for Passive Houses