18 / 04 / 2023

Diskusia: Scenáre budúcnosti a dizajn

Kotolňa of FAD STU in Bratislava
Zuzana Duchová, András Cséfalvay, Peter Morgenstein

Termín: utorok 18.4. o 16:00 - 18:00

Miesto: Ad: kreatívne centrum (Kotolňa FAD STU v Bratislave)

Program:

16:00 - 16:10 _ Úvod

Zuzana Duchová: Year of Climate Care

16:10 - 16:30 _ Prezentácia

Peter Morgenstein: Projekt bezemisnej univerzity na STU

16:30 - 17:30 _ Prednáška

András Cséfalvay: Screenshoty z budúcnosti

17:30 - 18:00 _ Diskusia

Zuzana Duchová, András Cséfalvay, Peter Morgenstein

Verejné podujatie Scenáre budúcnosti a dizajn je súčasťou prebiehajúcej výuky rovnomenného voliteľného predmetu v študijnom programe dizajn, a ktoré tematicky nadväzuje na minuloročnú iniciatívu Rok pre klímu - Year of Climate Care.

Podujatie sa pripája k diskusiám o zmene klímy, jej vplyve na komunity a o úlohe práce dizajnérov v tomto kontexte. Koncepčné pozadie poskytujú témy iniciatívy Nový európsky Bauhaus, zámerom projektu je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote.