04 / 05 / 2022 —
10 / 07 / 2022

Výstava: Materialisti

Slovenské centrum Dizajnu, Galéria Satelit
Pripravili sme pre vás tradičné, netradičné a aj experimentálne materiály, ktoré sme zozbierali v rámci Knižnice materiálov LOMA, taktiež ukážky ich spracovania a uplatnenia na konkrétnych výrobkoch. Neobídeme však ani históriu. Zo zbierok SMD sme vybrali zaujímavé výrobky z reaktoplastov, termoplastov, hliníka a laminátu. Z Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB sme na výstavu preniesli kompaktnú vitrínku s ukážkami umelých hmôt z roku 1940.

Knižnica materiálov LOMA vznikla vďaka podpore z EFRR – programu spolupráce INTERREG Slovenská republika – Rakúsko V-A 2014-2020 
v rámci cezhraničného projektu Dizajn a inovácie. 

Kurátor: Maroš Schmidt

Udalosť organizuje: Slovenské centrum dizajnu