Nový európsky Bauhaus: čo to je?

Iniciatíva Nový európsky Bauhaus spája Európsku zelenú dohodu s naším každodenným životom a životnými priestormi. Vyzýva všetkých Európanov, aby si spoločne predstavili a vybudovali udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť, ktorá bude krásna pre naše oči, mysle a duše. Nový európsky Bauhaus je kreatívne a transdisciplinárne hnutie v procese tvorby!

Je mostom medzi svetom vedy a techniky, umenia a kultúry.

Ide o využitie našich ekologických a digitálnych výziev na premenu našich životov k lepšiemu.

Je to výzva na spoločné riešenie komplexných spoločenských problémov prostredníctvom (spolu)tvorby. 

Vytváraním mostov medzi rôznymi prostrediami, presahovaním medzi disciplínami a stavaním na participácii na všetkých úrovniach Nový európsky Bauhaus inšpiruje hnutie, ktoré má uľahčiť a riadiť transformáciu našich spoločností podľa troch neoddeliteľných hodnôt:

  • udržateľnosť, od klimatických cieľov až po cirkulárnu ekonomiku, nulové znečistenie a biodiverzitu.

  • estetika, kvalita zážitku a štýl, ktorý presahuje funkčnosť

  • inklúzia, od oceňovania rozmanitosti až po zabezpečenie prístupnosti a cenovej dostupnosti

Nový európsky Bauhaus spája občanov, odborníkov, podniky a inštitúcie, aby si nanovo predstavili udržateľný život v Európe i mimo nej. Okrem vytvárania platformy pre experimentovanie a prepojenie iniciatíva podporuje pozitívne zmeny aj tým, že poskytuje prístup k financovaniu EÚ pre krásne, udržateľné a inkluzívne projekty.

Slovensko sa zapojilo do prvej fázy prípravy Nového európskeho Bauhausu prostredníctvom Platformy Manifest2020, ktorá sa stala prvým slovenským partnerom Nového európskeho Bauhausu, environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie. Nový európsky Bauhaus (NEB) predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020: „Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje. Je o hľadaní spôsobu lepšieho spolunažívania vo svete po pandémii. Má prepojiť udržateľnosť s dobrým dizajnom a estetikou a priblížiť tak myšlienky Európskej zelenej dohody bližšie k ľuďom. Ak má byť Nový európsky Bauhaus úspešný, potrebujeme spojiť všetky tvorivé mysle, akými sú dizajnéri, umelci, vedci, architekti spolu s občanmi.“

Členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen a ambasádorkou projektu Nový európsky Bauhaus bola aj kurátorka projektu YCC, Mária Beňačková Rišková, ktorá bola päť rokov riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu. V súčasnosti pracuje ako nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.

Viac na webstránke iniciatívy.

Publikované March 25th, 2022