Slovenská komora architektov

Slovenská komora architektov je samosprávnou stavovskou organizáciou s preneseným výkonom štátnej moci, ktorá reguluje výkon povolania architekt / architektka a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA. Okrem úloh vyplývajúcich zo zákona, Slovenská komora architektov overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a urbanizmu vo verejnom obstarávaní a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní. Zároveň je organizátorom Ceny za architektúru CE-ZA-AR.

Nora Vranová, Oľga Miháliková
nora@vranova.skmihalikova@komarch.sk