Festival Nasuti

Prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním a každý rok inou ekologickou témou. Spájame kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Zámerom festivalu je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a ich možných riešeniach.

Zuzana Duchová, Diana Majdáková, zakladateľky a kurátorky festivalu
zuzana.ducho@gmail.comdiana.majdakova@gmail.com