Manifest 2020

Manifest 2020 sa stal platformou lídrov, odborníkov a inovátorov v oblasti udržateľného architektonického navrhovania a výstavby, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, finančného sektora, sociálnej ekológie, zelenej energie, obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a mobility, pričom jeho členovia zastupujú profesijné organizácie ako Inštitút pre pasívne domy, Slovenská rada pre zelené budovy, Slovenská komora architektov, Hlavný architekt mesta Bratislavy, Buildings for The Future, Inštitút urbánneho rozvoja, iniciatíva Build in Timber, najväčšie kreatívne a kultúrne centrum na Slovensku.

Ľubica Šimkovicová, prezident
simkovicova@manifest2020