Goethe-Institut Bratislava

Goethe-Institut je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Prostredníctvom 158 inštitútov v 98 krajinách podporuje znalosť nemeckého jazyka v zahraničí, pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a sprostredkúva aktuálny obraz Nemecka. Goethe-Institut na Slovensku ponúka diferencovaný program jazykových kurzov, jazykových skúšok, ako aj workshopy a semináre pre učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka. Programové oddelenie organizuje kultúrny program vo všetkých oblastiach v spolupráci s lokálnymi partnermi. Oddelenie "Informácie a knižnica" poskytuje informácie o aktuálnych aspektoch kultúrneho a spoločenského diania v Nemecku. Knižnica má rozsiahlu zbierku médií určenú pre všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o Nemecko, chcú sa učiť nemčinu alebo sa ju učia.