Anténa, sieť pre nezávislú kultúru

Anténa je sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Vyvíjame aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície nezávislej kultúry v spoločnosti. Naším cieľom je zastupovať nezávislé kultúrne centrá v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, zlepšiť ich postavenie v systéme kultúrnej politiky a prispieť k vytvoreniu profesionálnych podmienok pre fungovanie. Skrz Anténu tiež iniciujeme spoluprácu, výmenu skúseností, tvorbu spoločných projektov a podporuje distribúciu umeleckých produkcií. Našou inšpiráciou a partnermi sú nám podobné siete v zahraničí.

Michal Klembara
michal.klembara@publikum.sk