13 / 02 / 2023

Workshop: Nový európsky Bauhaus: podpora kultúry

Goethe Institut Bratislava
Podujatie je určené pre všetkých predstaviteľov kultúrneho a kreatívneho sektora, ktorí sa chcú medzinárodne sieťovať a dozvedieť o plánoch EK na ďalšie obdobie

Aké sú možnosti zapojenia slovenských (nielen) kultúrnych inštitúcií príde porozprávať

Matúš Žák, SKM – Slovenské kontaktné miesto pre OP URBACT na Ministerstve dopravy SR

Moderuje Zuzana Duchová, Kreatívna Európa

Panenská 33, 10.00 - 12.00

Nový európsky Bauhaus, ktorý rozbehla predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020, bol navrhnutý spoločne s tisíckami ľudí a organizácií v celej Európe aj mimo nej.

Kam sme sa posunuli v roku 2023 a aké sú ďalšie možnosti?