28 / 03 / 2023

Diskusia: Naše životné prostredie, náš spoločný záujem

Tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Andrea Froncová, Jozef Pecho, Bohdan Smieška, Ján Skaličan

28. marca 2023
17:30 komentovaná prehliadka s autorom / v slovenčine
18:00 diskusia

Diskutujú: Andrea Froncová, Jozef Pecho, Bohdan Smieška, Ján Skaličan

V súčasnosti sme svedkami niekoľkých súbežných kríz, globálna ale aj lokálna spoločensko-politická situácia sa razantne mení. Ešte sme sa nestačili spamätať z pandémie, a už sme sa stali svedkami drastickej nezmyselnej a nespravodlivej vojny. Riešenie klimatickej krízy sa odsunulo na ďalšiu koľaj. K jej ničivým dôsledkom sa postavíme (pravdepodobne) neskôr. V budúcnosti (len ťažko) hľadáme svetlé zajtrajšky, dočasnosť vychádzajúca nad horizontom so sebou nesie mnohé výzvy s nutnosťou zmeny myslenia a práce. Bude od nás požadovať aktívnu spoluúčasť na veciach verejných.
Je možné riešenie vo vzájomnom zdieľaní svojich schopností a zručností v otvorenom spoločnom medziodborovom priestore? Podarí sa to prostredníctvom nadväzovania ďalších spoluprác z organizáciami a odborníkmi ako aj poskytnutím svojich vedomostí? Na povrch sa derie úvaha o post-umeleckej praxi, v ktorej snáď môžeme svojim dielom dopomôcť k ozajstnému riešeniu nastolených problémov. Všetci, spoločne.

Diskusia koná v rámci výstavy Ján Skaličan: Tiché svedectvo.


...........

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. 

Projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri: 
Artalk.skFlash Art CZ & SKKapitálGoOut.net

Andrea Froncová, environmentalistka
Študovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a počas štúdia sa zúčastnila enviro-vzdelávacieho projektu v španielskych biotopoch na Universidad de Granada.
Aktuálne pôsobí už 10 rokov v BROZ, kde začínala na projekte ochrany dážďovníkov a netopierov v budovách na Slovensku. Neskôr manažovala projekt Danubeparks connected, ktorý prepájal všetky národné parky na Dunaji od Nemecka po Rumunsko. Aktuálne pracuje ako PR a komunikačná manažérka v BROZ.


Mgr. Jozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ na Odbore klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. V rokoch 2011 – 2016 pracoval ako odborný pracovník na Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. V súčasnosti sa uchádza o ašpirantúru (PhD) na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) s témou „Dynamický downscaling ERA-Interim údajov pre územie Slovenska (využitím regionálneho klimatického modelu ALADIN). Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok (a extrémov počasia všeobecne), výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predovšetkým na území Slovenska. V poslednej dobe veľkú pozornosť venuje problematike modelovania klímy využívaním globálnych a regionálnych klimatických modelov. Širší priestor tiež venuje popularizácii meteorológie a klimatológie.


Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje analýzam, konzultáciám a facilitáciám tak pri tvorbe participatívne vznikajúcich verejných politík ako i pri strategickom a organizačnom rozvoji mimovládnych organizácií alebo verejných inštitúcií a vedeniu procesov rozvoja komunít. Dramaturgicky a moderátorsky sa venuje príprave konferencií, seminárov či verejných diskusií v oblasti kultúry, umenia alebo sociálneho začleňovania. Spoluzaložil a angažuje sa v otvorenej platforme KU.BA - Kultúrna Bratislava, ktorá prepája občianske kultúrne a umelecké iniciatívy a nezávislé profesionálky a profesionálov pôsobiacich v oblasti živej kultúry na území Bratislavy. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda a konzultant a projektový manažér v PDCS. Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act, v ktorej sa angažuje najmä prostredníctvom organizovania série kritických diskusií na tému spravovania mesta s názvom Mesto ako politikum. 


Ján Skaličan je absolventom Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval zahraničnú stáž na University of Arts v Belehrade. V rokoch 2014 až 2017 pôsobil aj ako spoluzakladateľ, kurátor a organizátor v galérii Žumpa. Momentálne pôsobí ako doktorand na VŠVU. V roku 2022 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana. Aktívne sa formou výstav prezentuje na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Medzi poslednými sa napríklad zúčastnil kolektívnej výstavy Inspiration Forum LAB 2021/22 Meze růstu, (2022) v galérií Display v Prahe alebo dsk.: GIMMICK (2022) v Galérií Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, individuálne napríklad Stream / screening (2021) v SODA Gallery, Bratislava.