24 / 11 / 2022

Event: Klimatické aliancie pre kultúrnu zmenu

Zichyho palác, Bratislava
Piata sezóna: Klimatické aliancie

Dátum: 24. november 10:00 - 13:00

Miesto: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

Toto záverečné podujatie ukončí jednoročný umelecký, vzdelávací a výskumný projekt Year of Climate Care 2022 / Rok pre klímu 2022. S presvedčením, že zmena klímy je kultúrnou transformáciou, chceme využiť doterajšie skúsenosti a spolupráce na vytváranie strategií  pre budúcnosť a diskutovať o potenciáli kultúry ako hnacej sily sociálnej transformácie.

Diskusia sa zameria na vytváranie nových aliancií na podporu udržateľnej, inovatívnej transformácie miest a opatrení v oblasti klímy na Slovensku. Pridajte sa k nám a diskutujte o nových neortodoxných partneroch, ktorí majú za cieľ zmeniť normy vo veľkom meradle, a o tom, aké dôležité sú aktéri v oblasti kultúry pri hľadaní nových prístupov a riešení naliehavých výziev našej doby.


Pozadie

V neustále sa meniacom svete čelíme obrovským otrasom. Najväčšou výzvou je však rýchla zmena klímy. Klimatické zmeny narúšajú život komunít na celom svete a drasticky obmedzujú ich schopnosť využívať svoju kultúru. Zatiaľ čo niektoré vplyvy meniaceho sa ekosystému sú hmatateľné a pociťujeme ich v každodennom živote, iné zostávajú abstraktné a vzdialené kvôli samotnému globálnemu rozsahu a zložitosti zmeny klímy. A to môže byť zdrvujúce a niekedy dokonca vyvolávať regresívne reakcie. Nič to však nemení na skutočnosti, že musíme čo najskôr zmeniť svoj život smerom k udržateľným modelom a spôsobom života.

Potreba zmeny a nových spoločenských protokolov, rituálov a procesov sa nedeje len na politickej úrovni, ale ešte viac na úrovni kultúrnych a estetických postupov. Prečo je to tak? Schopnosť kultúry pretlmočiť abstraktné na konkrétne, priblížiť globálnu transformáciu k miestnej realite, pretaviť rozmer technológie a infraštruktúry na kultúrne a tvorivé hnutie/spoločenstvo, preložiť dáta do emócií, je jedinečná. Pomáha nám pochopiť, čomu čelíme a ako môžeme nájsť individuálne a spoločné riešenia. Zapojenie kultúrnej perspektívy do diskusie je dôležité nielen preto, že straty a škody spôsobené zmenou klímy zahŕňajú kultúrne faktory, "vrátane priamych materiálnych strát, ako aj straty mobility, presídlenia, straty územia, straty kultúrneho dedičstva alebo straty miestnych znalostí a jazykových prvkov, aby sme vymenovali aspoň niektoré z nich".

Zahrnutie kultúrneho hľadiska do diskusie je dôležité aj preto, že reakcia spoločnosti na každý rozmer globálnej zmeny klímy je sprostredkovaná kultúrou.

Na to, aby sa využil potenciál kultúrneho sektora a aby sa zmena klímy riešila v silnej aliancii, je potrebné uznať miestne komunity, občanov* a "obyčajných" ľudí za hnaciu silu opatrení v oblasti klímy a zmierňovania jej dôsledkov. Zároveň musíme vytvárať nové strategické aliancie naprieč disciplínami, hierarchiami, zainteresovanými stranami a generáciami ako základom zmeny. Tvorcovia politík, občania, krestívci, pedagógovia, výskumníci a podniky musia posilniť svoju spoluprácu v záujme udržateľného rozvoja v budúcnosti.

Hostia:
Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej
Mária Beňačková Rišková (hlavná kurátorka projektu YCC / NEB / gestorka tvorby stratégie KKP 2030)
Bernd Fesel (EIT Culture & Creativity)
Zuzana Révészová (Spolka)
Lucia Dubačová (Trenčín EHMK 2026)
Moderátorka: Zuzana Duchová (spolukurátorka projektu YCC, festival Nasuti, Creative Desk Europe)