03 / 05 / 2022

Konferencia: Green Building Summit 2022

Ponton, Bratislava
Slovenská rada pre zelené budovy, hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku, a Slovenská komora architektov, ktorá združuje autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov na Slovensku, pripravili konferenciu GREEN BUILDING SUMMIT 2022.

Miesto konania:
Ponton
Tyršovo nábrežie
Bratislava – Petržalka

Ide o vrcholné podujatie v stredoeurópskom regióne s tematikou udržateľnej obnovy budov, ktoré sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Cieľom konferencie s názvom OBNOVAODOLNOSŤUDRŽATEĽNOSŤ je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o udržateľných riešeniach a praktické skúsenosti zo zahraničia, ako renovovať staré budovy a vytvárať tak budúcnosť v architektúre a stavebníctve.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou a networkingom.

Program

 • 10:00 – 11:00   REGISTRÁCIA

 • 11:00 – 11:30   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

  • Zuzana Čaputová – prezidentka Slovenskej republiky (tbc)

  • Ruth Schagemann – prezidentka Európskej rady architektov

  • Pavol Kukura – predseda predstavenstva SKGBC

  • Iľja Skoček – predseda SKA

11:30 – 14:00 
Blok I.
Obnova a odolnosť v architektúre

 • Andreas Klok Pedersen – senior partner, Bjarke Ingels Group

 • Ioannis Gio – senior designer, Bjarke Ingels Group

 • Peter Moravčík – architekt a zakladateľ, InFlow

 

Ako udržateľný prístup pomáha definovať architektonický priestor

 

Prehodnotiť / Znova použiť / Obnoviť: nové a odolné mestské priestory

13:30 – 14:00  PANELOVÁ DISKUSIA

Moderátor: Lukáš Šíp – architekt

 

14:00 – 14:30   OBED

14:30 – 16:00
Blok II.
Technologické a konštrukčné inovácie

Od zastaranej budovy k živému laboratóriu. Prípadová štúdia: rekonštrukcia centrály Saint-Gobain v severnej Amerike.

 

Moderná nemocnica pomáha liečiť

 

Kancelárie Inovačného centra firmy Takeda v Pradiarni

15:40 – 16:00  PANELOVÁ DISKUSIA

Moderátor: Marek Kremeň – člen predstavenstva SKGBC 

16:00 – 16:20   PRESTÁVKA NA KÁVU

16:20 – 18:00
Blok III.
Príklady dobrej praxe

Pasívne riešenia udržateľného dizajnu

 • Ian Bogle – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects

 

Tvorba hodnoty

17:30 – 18:00  PANELOVÁ DISKUSIA

Moderátorka: Oľga Miháliková – výkonná riaditeľka SKA

 • Ian Bogle – zakladateľ a kreatívny riaditeľ, Bogle Architects

 • Huub de With – architekt, MVSA Architects

 • Gilan Beune – marketingový manažér, MVSA Architects

 • Martin Stohl – člen SKGBC

18:00 – 22:00   RAUT A NETWORKING

Event organised by Slovak Green Building Council and Slovak Chamber of Architects.