20 / 09 / 2022

Konferencia: Fórum o budoucnosti kultury Praha

Praha
Veřejná kulturní instituce v 21. století 20. – 21. 9. 2022, Divadlo pod Palmovkou + stream Jaké filosofické a společenské perspektivy si dnes spojujeme s veřejnou kulturní institucí, jako je zřizované divadlo, a může pro ně jako kompas posloužit Nový Evropský Bauhaus?

Veřejná kulturní instituce v 21. století

20.  21. 9. 2022, Divadlo pod Palmovkou + stream
Jaké filosofické a společenské perspektivy si dnes spojujeme s veřejnou kulturní institucí, jako je zřizované divadlo, a může pro ně jako kompas posloužit Nový Evropský Bauhaus? Jaké argumenty pro udržení veřejných kulturních institucí obstojí v současných krizích a jak by se v ideálním světě mělo doplňovat zřizované a nezávislé divadlo? Jak může být potenciál kulturních institucí lépe využit městy a komunitami a s jakými ekonomickými a legislativními překážkami se potýkají? Odpovědi na výše naznačené otázky bude hledat Fórum o budoucnosti kultury Praha s titulem Divadlo jako veřejná kulturní instituce 21. století. Fórum se koná jako součást Fóra o budoucnosti kultury, které v roce 2017 iniciovalo varšavské divadlo Teatr Powszechny.

Na fórum se přihlašujte pomocí formuláře ZDE.

Jednotlivé příspěvky a panelové diskuze budou streamované online. U jednotlivých debatních skupin budeme vysílat pouze začátek a závěr.  


PROGRAM 

Úterý 20. 9. 10:00-14:00 hodin 
10:00 – 10:15
Přivítání: 
Hana Třeštíková, radní pro kulturu hl. m. Prahy
Michal Lang, ředitel Divadla pod Palmovkou 

10:15  10:30
Key note:
Budoucnost podle principů iniciativy Nový evropský Bauhaus
Iniciativa Nový evropský Bauhaus (NEB) vyvolala kromě zájmu různých komunit také otázky, zda byla zamýšlena jako politický projekt, finanční mechanismus nebo pokus ohnutí. Jeden ze sloganů NEB uvádí, že se jedná o kulturní projekt, jehož cílem je naplnit závěry Evropské zelené dohody. Od začátku roku 2021 se trojice udržitelnost – inkluze – estetická nebo kulturní hodnota stala principy, které používají organizátoři NEB z Evropské komise, stejně jako ti, kteří se s nimi ztotožnili. Mária Beňačková Rišková je spoluautorkou koncepčního materiálu NEB, který představuje základní teze a možná řešení problémů způsobených změnou klimatu, konkrétně s pomocí kulturního a kreativního sektoru. Na základě zasvěceného pohledu představí, jaké metody používají organizátoři NEB, jaké jsou výstupy projektu a jak lze přispět k jeho cílům. Bude také hovořit o některých formách aplikace principů NEB, o projektu Year of Climate Care / Rok pre klímu 2022 a o začlenění tématu odpovědného a udržitelného přístupu v kultuře do vznikající strategie kultury a kreativních odvětví Slovenské republiky 2030.

Mária Beňačková Rišková, kurátorka, editorka a nezávislá expertka v oblasti designu, multimédií a kulturního dědictví, členka kulatého stolu projektu Nový evropský Bauhaus, iniciativy Evropské komise, koordinátorka tvorby státní kulturní strategie Slovenské republiky 2030.


10:30  11:30
Panelová diskuse: Jakým výzvám čelí divadlo jako veřejná kulturní instituce 21. století?
každý z panelu vstupní příspěvek 5 min
Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno, předseda Asociace profesionálních divadel 
Lenka Havlíková, ředitelka Divadla X10, předsedkyně Asociace nezávislých divadel 
Paweł Łysak, ředitel Teatr Powszechny, iniciátor Fóra o budoucnosti kultury 
Michal Lang, ředitel Divadla pod Palmovkou

11:30 – 12:00
Přestávka

12:00  13:00
Panelová diskuse: Jakým výzvám čelí veřejná kulturní instituce 21. století?
Každý mluvčí vstupní příspěvek 5 min
Václav Janoščík, pedagog na několika vysokých uměleckých školách, kurátor, teoretik zaměřený na široké spektrum témat od současného umění až po populární kulturu
Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu hl. m. Prahy
Olga Škochová, head of cultural planning ONplan
Maté Gáspár, umělecký ředitel v Budapest Brand, the Hungarian capital's agency for Culture and Tourism


13:15  14:00
Q&A, diskuse, závěry

Moderátoři: Jan Jiřík a Martina Pecková Černá 

19:00
představení romeo&julie2022


Středa 21. 9. 14:0017:00 hodin
14:00 – 14:15
Přivítání

14:15  15:45
Diskusní skupina I: Ekonomika zřizovaných divadel – podmínky, překážky, naděje a vize 

Úvodní příspěvky: 
Paweł Łysak, ředitel Teatr Powszechny, Polsko 
David Gerneš, ředitel Moravského divadla Olomouc
Jana Dvořáková, správní ředitelka Národního divadla 

Moderátor: Jan Jiřík 

14:15  15:45
Diskusní skupina II: Legislativa zřizovaných divadel – podmínky, překážky, naděje a vize 

Úvodní příspěvky: 
Paweł Sztarbowski, umělecký šéf Teatr Powszechny, Polsko 
Zdeněk Pánek, Vedoucí kanceláře generálního ředitele, Národní divadlo 
Martina Hájková, Asociace profesionálních divadel 

Moderátorka: Martina Pecková Černá 

16:00  17:00
Prezentace diskusí ve skupinách, závěry  

16:50  17:00
Závěry, rozloučení, pozvánka na pokračování Fóra o budoucnosti kultury do Varšavy 

„Fórum o budoucnosti kultury Praha: Veřejná kulturní instituce v 21. století” pořádá pražské Divadlo pod Palmovkou a je součástí Fóra o budoucnosti kultury, které iniciovalo v roce 2017 varšavské divadlo Teatr Powszechny v reakci na sílící snahy o centralizaci kultury ze strany aparátu národního státu. Fórum je bezpečným prostorem pro vytváření vize otevřené, rozmanité a inkluzivní kultury, která reaguje na výzvy 21. století. Iniciuje spolupráci s umělci, aktivisty, vědci, politiky a veřejnými činiteli, tedy s lidmi, kteří utvářejí společenskou představivost prostřednictvím kritické analýzy reality. Jeho hlavním cílem je podporovat společenskou rozmanitost a občanskou kulturu. 
Pořadatelem Fóra o budoucnosti kultury je polské divadlo Teatr Powszechny za podpory města Varšavy, letošním zahraničním partnerem je kromě Divadla pod Palmovkou také Jam Factory z ukrajinského Lvova. Pražský program je připraven ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel ČR, Kreativní Prahou z.ú. a networkem PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrád Countries Focus), který koordinuje Institut umění – Divadelní ústav. Fórum je načasováno u příležitosti konání European Creative Industries Summit 2022, který pořádají společně European Creative Business Network s Kreativní Prahou, z.ú. pod záštitou českého předsednictví v Radě EU.