11 / 10 / 2022

Výstava: "Cyklorikša" a prvý náčrtu dokumentu MÚSES+

Mestská knižnica Veľký Šariš
Vystavenie objektu "Cyklorikša" otvorené pre verejnosť v rámci interdisciplinárneho participatívneho projektu hodnotiaceho životné prostredie Veľkého Šariša a Kanaša

Mesto Veľký Šariš sa zapojilo do projektu MUSES+, v rámci ktorého získa strategický dokument o Miestnom Územnom Systéme Ekologickej Stability s pridanou spoločenskou hodnotou. Projekt MÚSES+ Veľký Šariš reaguje na zložitú situáciu, ktorú prináša výstavba severného obchvatu Prešova. Hoci odľahčí dopravnú situáciu v meste, prináša aj nezamýšľané negatívne dopady pre lokálnu prírodu. Dokument ponúkne komplexné zhodnotenie súčasného stavu životného prostredia a odporúčania pre ekologickejšie a udržateľnejšie plánovanie. Vďaka participatívnemu prístupu kolektív Spolka od začiatku projektu zapája do jeho tvorby verejnosť. Jedným z formátov zapájania je aj "Cyklorikša". Naposledy ju bude možné vidieť v Mestskej knižnici, kde bude dva týždne vystavená pre zapájanie a informovanie o projekte a jeho posledných fázach. Viac na: https://www.velkysaris.sk/index.php?id_menu=174527