26 / 04 / 2023

Workshop: Climate Fresk

Sedlárska 358/7
V stredu 26.4. o 15.00 v knižnici Francúzskeho inštitútu na Slovensku (Sedlárska 358/7, v centre Bratislavy

Čo je to Climate Fresk?

Climate Fresk je zábavný workshop, ktorý pomáha pochopiť klimatické problémy v celej ich šírke, počnúc príčinami a končiac dôsledkami na ľudskú spoločnosť. Je to neutrálny a objektívny nástroj založený na údajoch z vedeckých správ IPCC (Medzivládny panel pre zmenu klímy) a umožňuje všetkým účastníkom zapojiť sa do konštruktívnej výmeny názorov.

Ako funguje Climate Fresk?

Climate Fresk sa koná v skupinách približne šiestich ľudí, ktorí sa zhromaždia okolo stola. Facilitátor postupne predstavuje skupine karty, ktoré predstavujú rôzne zložky zmeny klímy. Skupina potom musí spolupracovať pri hľadaní príčinných súvislostí medzi týmito zložkami, a to tak, že ich umiestňuje a spája a prípadne pridáva kresby alebo slová. Facilitátor je tu na to, aby skupine pomáhal a odpovedal na jej otázky. Konečným výsledkom je veľká freska, ktorá ukazuje vzájomnú závislosť prvkov zmeny klímy a umožňuje diskutovať o pákach na prijatie opatrení.

Pre viac informácií vám odporúčame navštíviť webovú stránku "Climate Fresk".

https://climatefresk.org/

Climate Fresk na Francúzskom inštitúte na Slovensku

Naše workshopy bude viesť tím z partnerských združení Climate Fresk v Rakúsku a Českej republike. Môžu sa konať vo francúzštine alebo angličtine a môžu pojať maximálne 36 účastníkov v knižnici Francúzskeho inštitútu na Slovensku (Sedlárska 358/7, v centre Bratislavy). Jediné, čo potrebujete, je chuť diskutovať o klimatickej problematike. Ak budete mať po skončení seminára záujem pomôcť šíriť Climate Fresk na Slovensku, facilitátori vás budú radi informovať.

Registrujte sa najneskôr do piatka 21. apríla prostredníctvom nasledujúceho online formulára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyy82KizklaYibWGGz4_QBqxk3SJ6qUzik7GWT3WmzEvTT2A/viewform?usp=sf_link