Oznámenie: Vybraný umelec pre rezidenčný ateliér

S potešením vám predstavujeme víťazku otvorenej výzvy na rezidenciu "Rok starostlivosti o klímu 2022": Veza Czyn

Veza Czyn bude od septembra 4 týždne pracovať v Impact Academy vo Viedni, Bratislave a Banskej Štiavnici. Výstupy z jej rezidencie budú prezentované na festivale NASUTI, ktorý sa uskutoční 18. a 19. novembra 2022 v Banskej Štiavnici.


Vyjadrenie poroty (Zuzana Duchová, Diana Klepoch Majdaková a Georg Russegger):

"Tvorba a predložený projekt autorky Veza Czyn sú súlade s témou projektu a festivalu Nasuti 2022 (Divočina). Projekt zahŕňa aspekt výskumu pôdy, starostlivosti o ekológiu i duševné zdravie. Na predloženom návrhu nás zaujalo aj prepojenie umenia a vzdelávania. Autorka prichádza s komunitne orientovaným prístupom so zapojením miestnych sietí a ľudí. Jej prístup špecifický pre danú lokalitu, môže byť prínosom pre cieľovú skupinu Impact Academy a je tiež je relevantný pre miesto konania jesenného festivalu, kde sa bude konať verejná prezentácia. Aktivity autorky Veza Czyn zapadajú do chystanej dramaturgie a predpokladajú úzku súčinnosť s ostatnými prvkami umelecko-vzdelávacieho podujatia Festival Nasuti 2022."

Veza Czyn

Veza Czyn, narodená v roku 1991, je umelkyňa a výskumníčka pôsobiaca vo Viedni. Jej tvorba má korene v príbehoch migrácie, odporu a odolnosti. Prostredníctvom svojej praxe sa usiluje o eróziu mystifikácií naučených pojmov a ideí, fabuluje nelineárne príbehy o ľudskom a viac ako ľudskom prežití. Pracuje v rôznorodých médiách vrátane (analógových) fotografických postupov, videa, zvuku a kresby, písanie a inštalácie. V súčasnosti študuje výtvarnú výchovu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Webová stránka: cargocollective.com/vezaczyn, Instagram: @unskilled_joy

About the Organizations

The Academy of Fine Arts Vienna

je súčasťou tejto spolupráce a počas Roku starostlivosti o klímu 2022 organizuje niekoľko podujatí.  Impact Academy je historická budova známa aj ako Villa Schapira na predmestí Viedne. Budova sa využíva ako dočasný priestor na workshopy, prednášky, výstavy a rezidencie. 

NASUTI

vznikol v roku 2018 ako prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním na Slovensku. Spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Piaty ročník festivalu NASUTI sa uskutoční v Banskej Štiavnici (18. - 19.11.2022) ako séria podujatí so širokým kultúrno-spoločenským dosahom zameraných na širokú kultúrnu verejnosť, miestnych obyvateľov a návštevníkov, ako aj deti.

Jury

Zuzana Duchová, NASUTI festival
Diana Klepoch Majdaková, NASUTI festival
Georg Russegger, Impact Academy, Academy of Fine Arts Vienna

Publikované July 11th, 2022