Chceme silný klimatický zákon

Rok 2022 Slovensku prinesie prvý strešný zákon pre ochranu klímy. Ministerstvo životného prostredia má navrhnúť, vláda odobriť, parlament prijať a prezidentka podpísať legislatívu, ktorá pomôže dekarbonizovať ekonomiku a spravodlivo transformovať spoločnosť. Jednoducho nás nasmerovať k uhlíkovej neutralite.

Prečo potrebujeme silný klimatický zákon?

Súčasné zákony pokrývajú len približne polovicu sektorov, v ktorých treba znížiť emisie. To jednoducho nestačí. Slovenský klimatický zákon má určiť jasnú cestu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality najneskôr v roku 2050, a to vo všetkých oblastiach.

Nový zákon je príležitosť, aby sme využili nevyhnutnú transformáciu spoločnosti a to spravodlivo pre všetkých. Ak má klimatický zákon naozaj priniesť potrebnú zmenu, musí obsahovať tri oblasti, bez ktorých nebude fungovať: ciele, kontrolu a vymáhateľnosť.

Naše zákony v súčasnosti pokrývajú len približne polovicu sektorov, ktoré musíme dekarbonizovať. Chýba nám aj plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality najneskôr do roku 2050. Klimatický zákon by mal určiť pre Slovensko jasnú trajektóriu, ako zmeniť klimatickú výzvu. Úspešnosť tejto snahy závisí aj od kvality zákona a odvahy politikov a političiek pristúpiť k ochrane klímy zodpovedne. 

Čo by mal určite obsahovať klimatický zákon

Cieľovou rovinkou je uhlíková neutralita a k nej má klimazákon ukázať jasnú cestu. Aby nešlo len o pekne napísaný dokument, je nevyhnutné, aby zákon obsahoval jasne definované záväzky Slovenska a odkazoval na aktualizovaný plán, ktorý vychádza z dekarbonizačnej trajektórie. 

Z nich sa tiež odvíjajú ciele a povinnosti pre každé ministerstvo, či iné osoby, a pravidelná kontrola a právna vymáhateľnosť ich plnenia.

 Bude obsahovať klimatickú žalobu?

Skloňuje sa aj možnosť, že by klimazákon obsahoval žalobu. Tá by nastúpila v momente, keď by si ministerstvá a zodpovedné subjekty neplnili svoje povinnosti. Napríklad by nedostatočne plnili dekarbonizačné ciele, nemali aktualizované stratégie alebo by sa odkáňali od EÚ legislatívy. Nedostatočná reflexia urgentnosti klimatickej zmeny by dala možnosť občanom a občiankam žalovať štát. 

K takémuto kroku, na kvalitnú ochranu klímy, bude potrebná zhoda politických aj ekonomických aktérov.

Inšpirácia zo zahraničia – klimatická žaloba

Treba poznamenať, že každý členský štát má inú východiskovú pozíciu a jeho národný zákon ohľadom klímy bude odzrkadlovať lokálnu potrebu. Pozrime sa na to, ako to funguje v zahraničí.

Rakúsky klimatický zákon odmeňuje regióny, ktoré sa snažia znižovať emisie. Stimuly vytvárajú súťaž medzi samosprávami a regiónmi, kto dosiahne najvyššie úspory, kto bude najrýchlejšie sebestačný a podobne.

Nedávno Greenpeace žaloval na Európskom súde pre ľudské práva nórsku vládu za vydávanie povoleniek na pokračovanie ťažby ropy. Poukazujú na to, že dochádza k obrovskému zásahu do ich ľudských práv, kvôli zdokumentovanému zhoršeniu klimatickej zmeny.

Vďaka holandskému klimatickému zákonu, ktorý obsahuje aj žalobu, sa podarilo nariadiť, aby vláda rýchlejšie odstavovala uhoľné elektrárne a vyčlenila miliardy eur na renováciu domov, obnoviteľné zdroje a ďalšie opatrenia. 

Ak chcete podporiť klimatický zákon, kliknite sem:

Podporovatelia - Chceme silný klíma zákon (silnyklimazakon.sk)

Viac článkov o klimatickom zákone nájdete: 

 

Rozhovor s Jurajom Melichárom z Priatelia Zeme – CEPA → https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/616246-mame-28-rokov-na-to-aby-sme-podali-vykon-storocia/

 

Rozhovor Dany Marekovej z Klimatickej Koalície a Ivany Figuli z Via Iuris  → 

https://euractiv.sk/section/klima/interview/pravnicky-na-slovensku-nie-je-mozne-presadit-silne-klimaticke-politiky-bez-sankcii/Publikované September 20th, 2022