EUNIC Cluster Bratislava

EUNIC - Národné inštitúty Európskej únie pre kultúru - obhajuje významnú úlohu kultúry v medzinárodných vzťahoch a je strategickým partnerom EÚ, ktorý sa aktívne podieľa na ďalšom definovaní európskej kultúrnej politiky. EUNIC je platformou na výmenu poznatkov a budovanie kapacít medzi svojimi členmi a partnermi. Miestny klaster v Bratislave aktívne spolupracuje a bude podporovať tento projekt ako partner.