14 / 10 / 2022

Event: "Kresliť stromy"

A Hall – v hlavnej sále na prvom poschodí Kunsthalle Bratislava
Dvojdenný workshop otvorený pre kohokoľvek z oblastí plánovania miest, prírodných a spoločenských vied, umenia, architektúry, práva

Workshop kolektívu Spolka nadväzuje na ich niekoľkomesačný výskum. V ňom sa zaoberali vizualizáciami a dokumentáciami stromov v bratislavských urbanistických projektoch v súčasnosti a v histórii. Spolka vníma stromy ako dôležitých aktérov, ktorým priznáva nie len bytie ale aj nároky na priestor. Bonmotom výskumu je prehlásenie mesta, že Bratislava bude mať po zasadení 10 000 nových stromov 10 000 nových obyvateľov. Viac na: https://kunsthallebratislava.sk/program/spolka-kreslit-stromy/