24 / 06 / 2022 —
27 / 06 / 2022

Workshop: International Think Tank "Sustainability"

Bratislava
Mladí ľudia z Poľska, Českej republiky a Slovenska budú rozvíjať nápady pre udržateľnú budúcnosť. Workshop sa uskutoční v nemeckom jazyku.

Inštitút pre zahraničné kultúrne vzťahy, The Institute for Foreign Cultural Relations (ifa), organizuje so svojimi kultúrnymi manažérmi medzinárodný projekt výmeny mládeže v organizáciách nemeckej menšiny v troch krajinách - v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Think tank sa bude konať v Bratislave od 24. júna (deň príchodu) do 27. júna 2022 (deň odchodu). Projekt bude prebiehať v nemeckom jazyku.

Počas think tanku sa stretnú účastníci z troch krajín, aby na workshopoch diskutovali o zmene klímy a udržateľnosti. Počas spoločných workshopov môžu účastníci nadviazať aj vzájomné kontakty s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu a získať globálny pohľad na nemeckú menšinu.

Z obsahového hľadiska má think tank zvýšiť povedomie nemeckej menšiny o otázkach udržateľnosti, zmeny klímy a klimatickej spravodlivosti a pôsobiť ako "maják" pre väčšinovú spoločnosť s cieľom prispieť k boju proti hroziacej klimatickej katastrofe.

Okrem toho má projekt z dlhodobého hľadiska slúžiť na zvyšovanie povedomia mladých ľudí, pokiaľ ide o ich angažovanosť v prospech nemeckej menšiny. Celkovo je pozvaných 30 mladých ľudí vo veku od 16 do 21 rokov.

Program pozostáva z teoretických a praktických prvkov. Na jednej strane budú ponúknuté workshopy o klimatickej spravodlivosti a rýchlej móde. Na druhej strane budú účastníci v skupinách rozvíjať vlastné nápady na projekty, ktoré môžu realizovať vo svojich regiónoch.