24 / 09 / 2022

Event: Dobrý trh

Panenská, Bratislava

Dvor č. 6 Klimatická zóna

CELÝ DEŇ

Klimatická kaviareň s Klíma ťa potrebuje

11:00 - 16:00 People on Earth: Zašiváreň

Kreatívne spôsoby opravy oblečenia a výroba textilných doplnkov, workshop.

11:00 - 16:00 I’m not a robot upcyklovateľný workshop

11:00 - 16:00 Básne na želanie od Šimpeho

13:00 - 14:00 Artkruh: Dragon dreaming - projektová medotológia

14:00 - 15:00 Community building - spoznaj silu svojho potenciálu prostredníctvom komunity

 

Zóna ctzn.sk - Dobrá klíma

10:00 - 13:00 Máme radi Panenskú

Pomocou návštevníkov prinesieme umenie do verejného priestoru a zachováme atmosféru Dobrého trhu aj po ňom.

 

11:30 - 12:30 Diskusia ZELENÁ A UDRŽATEĽNÁ BRATISLAVA

13:00 - 14:00 EURACTIV.sk diskusia: Z taniera do pôdy: Ako premeniť potraviny z problému na riešenie klímy - https://www.facebook.com/DOBRYTRH/photos/a.254350441262242/5683638691666696/

14:30 - 15:30 Diskusia: Rozumné nakladanie s odpadmi vie zmierniť klimatickú zmenu. Zálohovanie je toho dôkazom. Slovensko Zálohuje

15:30 - 16:30 Workshop Kompostuj.me, Kompostovanie v domácnosti pomocou dážďoviek

 

Všeobecne o #klímaťapotrebuje…

 

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje má za cieľ aktivizovať verejnosť a využívať verejnú podporu v prospech riešenia klimatickej krízy ako jednej z hlavných spoločenských a politickcýh tém na Slovensku. Sme skupinou, ktorá stále verí v najlepšiu možnú budúcnosť. Svojou činnosťou sa snažia problematiku zmeny klímy aktívne komunikovať  na sociálnych sieťach, či prostredníctvom iných médií. Vzdelávajú a aktivizujú verejnosť s cieľom zaúájať aktívnych jednotlivcov, vytvárať a podporovať tak silné verejné hnutie. Organizujú verejné akcie, eventy a pôsobia vo verejnom priestore. Súčasťou aktivít iniciatívy rovnako je advokácia, vytváranie verejných kampaní a ovplyvňovanie klimatických politík na všetkých úrovniach. 

 

___________________

 

Prečo nám dáva zmysel byť súčasťou podujatia? 

 

Inicatíva Klíma ťa potrebuje dnes aktívne zružuje desiatky jednotlivcov, organizuje pravidelné stretnutia s verejnosťou, kampaňuje a postupne buduje silné verejné hnutie. Uplynulý rok nám ukázal, ako dôležité sú v riešení klimatickej krízy aktívne spoločenstvá. Vytvárajú priestor pre stretávanie, vzájomnú podporu, zapájanie nových ľudí a predovšetkým spoločnú akciu. Silné komunity majú potenciál organizovať a mobilizovať verejnosť na lokálnej úrovni, zapájať jednotlivcov tvárou v tvár a pomôcť im nájsť ich spôsob ako sa zapojiť do riešenia zmeny klímy. 

 

Spolupráca s Punktom pri organizácií Dobrého trhu, jedného z najväčších komunitných podujatí v Bratislave, ktoré sa tento rok heslom „dobré vzťahy, dobrá klíma“ snaží upozorniť aj na akútnu klimatickú krízu, bol pre iniciatívu prirodzený krok. To čo môže spraviť každý z nás vo svojom každodennom živote dnes má svoje limity. Preto potrebujeme hľadať spôsoby, ako vieme v potrebných riešeniach spolupracovať. Ako vieme aktivizovať svoje okolie, zapojiť svoje susedstvá a vytvárať aktívne klimatické komunity. 

 

___________________

 

K aktivitám… 

 

Tento rok sme ako #klímaťapotrebuje súčasťou Septembrového Dobrého trhu na Panenskej. Jedno z najväčších komunitných podujatí v Bratislave sa témou jesenného vydania „dobré vzťahy, dobrá klíma“ snaží upozorniť aj na akútnu klimatickú krízu.

 

V spolupráci s iniciatívou sme pripravili “klíma zónu”, v rámci ktorej chceme bližšie preskúmať dopad našich vzťahov na životné prostredie, či to ako môže zdravý komunitný život a budovanie silných komunít zlepšiť našu klímu. 

 

Súčasťou zóny budú vybraný predajcovia, diskusie, aktivity pre deti, čítačky, workshopy, gastro a chill zóna, spolu s aktivitami #klímaťapotrebuje.

 

Uplynulý rok aktivity #klímaťapotrebuje ukázalil, ako dôležité sú v riešení klimatickej krízy aktívne spoločenstvá. Pravideľne organizujú verejné stretnutia, vzdelávajú a zdieľajú, zapájajú nových ľudí a snažia sa podporovať vznik aktívnych klimatických komunít.