22 / 08 / 2022 —
24 / 08 / 2022

Konferencia: Climate Care Academy

Slovenská technická univerzita, Bratislava
Trojdňový program letnej školy projektu Rok pre klímu sa zameria na fenomén tzv. dočasnej architektúry so zameraním na riešenie náhlej straty bývania. Téma klimatickej migrácie zatiaľ nie je na Slovensku akútna, no máme skúsenosť s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine. Program bude určený pedagógom, študentom a profesionálom v oblasti architektúry, urbánneho rozvoja, starostlivosti o sociálne otázky a aktivizmu.

Kľúčové slová: dočasná architektúra, (klimatickí) utečenci, rýchle opatrenia, prestavba, zhromažďovanie nápadov, prístup k dôstojnému, primeranému, cenovo dostupnému a zdravému bývaniu pre všetkých

Ciele

Tematizovať tému migrácie a práva na bývanie a spojiť odborníkov, ktorí sa týmito témami denne zaoberajú

Prediskutovať inšpiratívne prípadové štúdie z oblasti núdzovej architektúry a tematizovať úlohu núdzovej architektúry v dnešnom svete

Vytvoriť príležitosti pre týchto odborníkov, aby spolu strávili cenný čas a vymenili si svoje skúsenosti, motivovať ich

Poskytnúť platformu, kde sa títo odborníci môžu stretnúť, formulovať svoje potreby a vytvoriť svoju sieť

Poskytnúť účastníkom informácie o Novom európskom Bauhause a jeho iniciatíve pre Ukrajinu

Kľúč k našej diskusii

(Klimatickí) utečenci / migrácia

Vojna na Ukrajine nám priniesla dôležitú tému, ktorá kontextuálne súvisí s humanitárnou katastrofou, ktorú už niektoré oblasti sveta zažívajú, ale iným spôsobom v dôsledku klimatickej krízy. Klimatickí utečenci, ľudia, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy, sú už dnes realitou.

Právo na bývanie

Sledujeme aktuálnu kampaň Amnesty Slovensko - ako sa úrady a obce snažia dodržiavať ľudskoprávne záväzky v rámci zabezpečenia a ochrany práva na bývanie našich obyvateľov.

Núdzová architektúra

Dočasné bývanie je kľúčové pre prežitie ľudí ohrozených katastrofou akéhokoľvek charakteru. Často sa rieši vo veľkých priestoroch, ktoré sú prístupné okamžite, ale neposkytujú žiadne súkromie a intimitu. Útočiská a dočasné obydlia sa stávajú témou pre mnohé odvetvia a príležitosťou pre nové inovatívne nápady.

Záštitu nad projektom prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Viac informácií o podrobnom programe nájdete v anglickej verzii

Manifest 2020 in collaboration with Slovenská komora architektov, Nová Cvernovka, Slovenské centrum dizajnu, Inštitút pre pasívne domy and Slovak University of Technology in Bratislava