29 / 03 / 2022

Press conference: Breakfast with the press

Goethe-Institut, Bratislava
29. 3. at 10:00 in Goethe-Institute's library on Panenská 33 street in Bratislava.

This event is only available in Slovak

Rok pre klímu je projektom a iniciatívou inšpirovanou celosvetovými environmentálnymi hnutiami a diskusiou o zmene klímy a jej vplyve na komunity. Koncepčné pozadie poskytujú témy iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

V priebehu roku 2022 skupina kultúrnych organizátorov a odborníkov zorganizuje sériu kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Vedúcimi organizáciami projektu sú Goetheho inštitút a Francúzsky inštitút v Bratislave s podporou a aktívnou spoluprácou viacerých miestnych aktérov, kultúrnych organizácií, neformálnych skupín a jednotlivých odborníkov, vzdelávacích inštitúcií zameraných na architektúru, dizajn a umenie. 

Zámerom je podpora a rozvoj aktivít kreatívneho a vzdelávacieho sektora s cieľom predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien v spoločenskom, kultúrnom a každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti, vzdelávanie o klimatických zmenách a o tom, ako sa s nimi vyrovnať. 

O projekte porozprávajú

Markus Huber, riaditeľ, Goethe-Institut Slovensko a iniciátor projektu

Jean-Marc Cassam Chennai, riaditeľ Francúzsky inštitút na Slovensku

Mária Beňačková Rišková, hlavná kurátorka projektu a členka Okrúhleho stola New European Bauhaus

Zuzana Duchová, kurátorka projektu

Illah van Oijen, Punkt, organizátorka úvodného podujatia projektu.

a zúčastnia sa zástupcovia partnerov projektu: 

Anténa, sieť pre nezávislú kultúru

Francúzsky inštitút Slovensko 

Goethe-Institut Slovensko 

Impact Academy (Viedeň)

Manifest 2020

Nasuti, festival umenia a udržateľnosti

Nová Cvernovka

Slovenská komora architektov

Slovenské centrum dizajnu