Piate ročné obdobie: Klimatické aliancie

Záverečná konferencia

24. novembra sa uskutočnilo záverečné podujatie umeleckého, vzdelávacieho a výskumného projektu Year of Climate Care 2022 / Rok pre klímu 2022. S presvedčením, že zmena klímy je kultúrnou transformáciou, chceme využiť doterajšie skúsenosti a spolupráce na vytváranie strategií pre budúcnosť a diskutovať o potenciáli kultúry ako hnacej sily sociálnej transformácie.

Diskusia sa zameria na vytváranie nových aliancií na podporu udržateľnej, inovatívnej transformácie miest a opatrení v oblasti klímy na Slovensku. Pridajte sa k nám a diskutujte o nových neortodoxných partneroch, ktorí majú za cieľ zmeniť normy vo veľkom meradle, a o tom, aké dôležití sú aktéri v oblasti kultúry pri hľadaní nových prístupov a riešení naliehavých výziev našej doby.

V neustále sa meniacom svete čelíme obrovským otrasom. Najväčšou výzvou je však rýchla zmena klímy. Klimatické zmeny narúšajú život komunít na celom svete a drasticky obmedzujú ich schopnosť využívať vlastnú kultúru. Zatiaľ čo niektoré vplyvy meniaceho sa ekosystému sú hmatateľné a pociťujeme ich v každodennom živote, iné zostávajú abstraktné a vzdialené kvôli samotnému globálnemu rozsahu a zložitosti zmeny klímy. A to môže byť zdrvujúce a niekedy dokonca vyvolávať regresívne reakcie. Nič to však nemení na skutočnosti, že musíme čo najskôr zmeniť svoj život smerom k udržateľným modelom a spôsobom života.

Potreba zmeny a nových spoločenských protokolov, rituálov a procesov sa nedeje len na politickej úrovni, ale ešte viac na úrovni kultúrnych a estetických postupov. Prečo je to tak? Schopnosť kultúry pretlmočiť abstraktné na konkrétne, priblížiť globálnu transformáciu k miestnej realite, pretaviť rozmer technológie a infraštruktúry na kultúrne a tvorivé hnutie/spoločenstvo, preložiť dáta do emócií, je jedinečná. Pomáha nám pochopiť, čomu čelíme a ako môžeme nájsť individuálne a spoločné riešenia. Zapojenie kultúrnej perspektívy do diskusie je dôležité nielen preto, že straty a škody spôsobené zmenou klímy zahŕňajú kultúrne faktory, "vrátane priamych materiálnych strát, ako aj straty mobility, presídlenia, straty územia, straty kultúrneho dedičstva alebo straty miestnych znalostí a jazykových prvkov, aby sme vymenovali aspoň niektoré z nich"( Benjamin Jörissen).
Zahrnutie kultúrneho hľadiska do diskusie je dôležité aj preto, že reakcia spoločnosti na každý rozmer globálnej zmeny klímy je sprostredkovaná kultúrou.

Na to, aby sa využil potenciál kultúrneho sektora a aby sa zmena klímy riešila v silnej aliancii, je potrebné uznať miestne komunity, občanov* a "obyčajných" ľudí za hnaciu silu opatrení v oblasti klímy a zmierňovania jej dôsledkov. Zároveň musíme vytvárať nové strategické aliancie naprieč disciplínami, hierarchiami, zainteresovanými stranami a generáciami ako základom zmeny. Tvorcovia politík, občania, krestívci, pedagógovia, výskumníci a podniky musia posilniť svoju spoluprácu v záujme udržateľného rozvoja v budúcnosti.

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej.

Otvorenie, Markus Huber (riaditeľ GI, Jean-Marc Cassam Chennai (riaditeľ, IF)

Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej

Mária Beňačková Rišková (YCC / NEB / gestorka tvorby stratégie KKP 2030)

Bernd Fesel (EIT Culture & Creativity)

Diskusia: Zuzana Révészová (Spolka), Lucia Dubačová (Trenčín EHMK 2026), Maria Beňačková Rišková, moderovala Zuzana Duchová (CED Slovakia / NASUTI)

Foto: Marek Jančúch

Publikované December 10th, 2022