Ako vzniká udržateľný film na Slovensku

Aj keď väčšina svetovej filmovej distribúcie prebieha v podstate nehmotne a film ako taký je len optickou ilúziou, aj pri jeho výrobe môže vzniknúť veľa odpadu a znečistenia. Ak by sa mal uvedomelý spotrebiteľ zaujímať o kvalitu a pôvod svojho jedla, mal by sa zaujímať aj o kvalitu a pôvod svojho obľúbeného filmu? Slovenská filmová agentúra sa podieľa na medzinárodnom projekte Green Screen, ktorého cieľom je redukovať uhlíkovú stopu európskej filmovej a televíznej produkcie.

Projekt Year of Climate Care sa zameriava hlavne na sieťovanie aktérov v oblasti umenia a ich vzdelávaní a vzájomnej inšpirácii v otázkach udržateľnosti a ekológie, Inšpirujeme sa však aj našimi filmármi, ktorí touto témou tiež už chvíľu žijú. Jednou z uvedomelých organizácií je Slovenská filmová agentúra (SFA) ako osobitná organizačná zložka Audiovizuálenho fondu. Ak nakrúcate na Slovensku, Slovenská filmová agentúra je prvým kontaktným bodom, ktorý spája profesionálov a poskytuje odborné poradenstvo. Je k dispozícii každému, kto chce na Slovensku vytvárať audiovizuálny obsah, či už ide o celovečerný, dokumentárny alebo animovaný film, televízny seriál alebo reklamu.

SFA je partnerom v medzinárodnom projekte s názvom Green Screen. Ide o projekt ôsmich európskych krajín, zameraný na ekologizáciu európskeho audiovizuálneho priemyslu. Green Screen chce zdieľať osvedčené postupy v oblasti udržateľnej produkcie v celej Európe. Podporuje filmové a televízne produkčné spoločnosti a ich dodávateľov, aby prijali ekologické opatrenia, školili zamestnancov a vytvárali nové pracovné miesta spojené s udržateľnou prácou.

Jedným z nástrojov na ekologickejšiu tvorbu je EURECA (Európska environmentálna kalkulačka). Kalkulačka je založená na medziregionálnom vzdelávaní v rámci projektu Green Screen. Cieľom EURECA je zmerať uhlíkovú stopu audiovizuálnych produkcií, zvýšiť povedomie tvorcov o vplyve ich činností na životné prostredie a pomôcť im pri plánovaní nakrúcania.

V slovenskom jazyku existuje aj prehľadná praktická príručka s názvom Manuál. Grafickú podobu vytvoril dizajnér Andrej Kolenčík, vytvorenie výzvy a príručky podporili viacerí filmoví profesionáli a inštitúcie: Katarína Krnáčová, Radka Babincová, Simona Móciková, Roman Pivovarník, odbornými garantkami boli Jana Mikudová a Pavla Lényiová z Ministerstva životného prostredia SR. Manuál vypracoval Inštitút  cirkulárnej  ekonomiky  (INCIEN)  -  Petra  Csefalvayová a  Martina Ľuptáková.
Publikované May 18th, 2022